Адміністративний процес України: теорія, практика: Підручник. 2-ге вид.

 900

ISBN 978-617-7679-51-5

Автори: Смокович М. І., Бевзенко В. М.

Рік видання: 2021

Кількість сторінок: 1204

Формат: А4, 70*100 1/16

Обкладинка: тверда

Немає в наявності

Опис

Адміністративний процес України: теорія, практика: Підручник. Заг. ред. д. ю. н., проф. Бевзенка В. М. Пер. з нім. і адапт. Рижкова Г. В. Видання друге, змінене, доповнене і перероблене

У Підручнику викладено повний зміст сучасного адміністративного процесу України, пропонуються його історія, зміст, форми (провадження), інші поняття, категорії, інститути: передумови захисту в адміністративному процесі прав, свобод, інтересів, процесуальний розсуд, адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ. Охарактеризовано види й особливості учасників адміністративної справи і процесу, Описано такі процесуальні інститути, як строки, судові витрати, судові виклики і повідомлення, докази і доказування, процесуальний примус. Розкрито особливості провадження в адміністративному суді першої інстанції; надано оцінку сутності перегляду рішень адміністративних судів, інших стадій адміністративного процесу.
Друге видання зміненого, доповненого і переробленого Підручника, доповнено описанням процесуальних помилок, сутності тактики й стратегії в адміністративному процесі, розкриттям психолого–етичного виміру процесуальної поведінки учасників адміністративної справи. Обґрунтовано передумови захисту суб’єктивних прав, свобод, інтересів, процесуальні перешкоди стадій адміністративного процесу.
Видання розраховане на студентів, викладачів, науковців. Стане у нагоді юристам–практикам, адвокатам, суддям, працівникам апаратів судів, органів державної влади, державних органів, державних, комунальних підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, інших суб’єктів владних повноважень.
Виклад Підручника станом на 01 травня 2021 року.

Зміст