Економіко-правова безпека суб’єктів органічного господарювання: підручник

ISBN 978-617-7679-33-1

Авторський колектив: Піддубна Д.С., Шеховцова В.В., Куракін О.М.

Рік видання: 2020

Кількість сторінок: 364

Формат: А5, 60*84 1/16

Обкладинка: тверда

Опис

Авторське право і суміжні права в Україні: Навчальний посібник.

Навчальний посібник підготовлений у відповідності із обов’язковими вимогами державних освітніх стандартів вищої освіти та відповідає діючим на момент видання нормативним актам.

У проведеному дослідженні викладені загальнотеоретичні та практичні питання правового регулювання відносин авторського права і суміжних прав. Завдяки представленому навчальному посібнику можна ознайомитися із основними інститутами авторського права і суміжних прав, а саме: дослідити юридичну природу авторських та суміжних прав; проаналізувати основні юридичні ознаки та особливості створення об’єктів авторського права і суміжних прав; визначитися із правовим статусом суб’єктів авторського права і суміжних прав; охарактеризувати зміст відповідних правовідносин; вивчити можливі способи правової охорони та захисту авторських та суміжних прав за законодавством України.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та інших факультетів.

Зміст