Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності

 110

 

ISBN 978­617­7020­49­2

Авторський колектив: Погорецький М. А., Польовий О. Л., Яновська О. Г.

Рік видання: 2014

Кількість сторінок: 308

Формат: А5, 60*84 1/16

Обкладинка: тверда

Категорія:

Опис

Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності

Монографія присвячена дослідженню гарантій незалежності суддів при притягненні їх до юридичної відповідальності, виявленню основних проблем, що виникають у правозастосовній практиці, та розробці рекомендацій щодо удосконалення механізму правового регулювання юридичної відповідальності суддів з метою забезпечення їх незалежності.

У роботі розкриваються проблені питання щодо поняття та системи гарантій незалежності суддів, місця та ролі інституту юридичної відповідальності суддів у системі гарантій суддівської незалежності, історичного розвитку інституту юридичної відповідальності суддів в Україні, нормативно­правового забезпечення незалежності суддів в законодавстві англо­американської та романо­германської систем права, системи гарантій суддівської незалежності суддів України при притягненні їх до різних видів юридичної відповідальност.

Адресована науковцям і практикам, а також тим, хто цікавиться проблемами гарантій суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності.

 

Зміст