Кодекс України з процедур банкрутства

 84

Кодекс України з процедур банкрутства : чинне законодавство станом на 02.01.2020 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2020. – 160 с

Опис

Кодекс України з процедур банкрутства : чинне законодавство станом на 02.01.2020 року: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2020. – 160 с