Кримінальне право України. Загальна частина.

 260

Вереша Р. В.

 Вид. 6-те, перероб. та допов.

Видавництво :Київ: Алерта

Рік видання: 2020.

Кількість сторінок :360 

Обкладинка :тв

Опис

У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням положень націо­нального законодавства, а також законодавства іноземних держав і міжнародних нормативно-правових актів. Зміст навчального посібника узгоджується з робочою програмою навчальної дисцип­ліни «Кримінальне право України. Загальна частина».
Видання розраховане на студентів, аспірантів (ад’юнктів), викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права.