Legal English

 180

ISBN 978-966-937-938-2

За загальною редакцією професора В.П.Сімонок, професора О.Ю.Кузнецової

Видавництво: Право

Рік видання: 2020

Кількість сторінок: 332

Формат: А5, 60*84 1/16

Палітурка: м’яка

Опис

Legal English. Навчальний посібник

Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої освіти спеціальності «Право» і має на меті розвиток мовних, мовленнєвих та лінгвосоціокультурних компетентностей, необхідних для ефективного професійно-орієнтованого усного і писемного спілкування, та формування термінологічного апарату англійської мови в межах загальноюридичних тем, об’єднаних у шість тематичних блоків (Legal Systems, Careers in the Law, Judicial Systems, Criminal Law and Criminal Proceedings, Civil Justice, International and European Law).

Зміст