Міжнародне трудове право. Навчальний посібник

 300

 

ISBN 978-617-7020-84-3

Авторський колектив: Андріїв В. М.

Рік видання: 2017

Кількість сторінок: 574

Формат: А5, 60*84 1/16

Обкладинка: тверда

Опис

Міжнародне трудове право. Навчальний посібник

Навчальний посібник підготовлений у відповідності із обов’яз­ковими вимогами державних освітніх стандартів вищої освіти та відповідає чинним на момент видання нормативним актам.

У проведеному дослідженні на основі теоретичних положень, історії та практики застосування міжнародних актів висвітлюються загально­теоретичні і практичні проблеми міжнародного трудового права. Знових позицій, скрізь призму історизму, системології, теорії права та галузевих юридичних наук розкриваються основні інститути міжнародного трудового права.

Призначений для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та інших факультетів.

 

Зміст