Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України

 900

ISBN 978-966-667-764-1

Авторський колектив: за заг. ред. Т. В. Боднар, О. В. Дзери

Видавництво: Юрінком Інтер

Рік видання: 2020

Кількість сторінок: 552

Опис

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України

Більше 15 років в Україні діє новий Сімейний кодекс України, введений в дію з 01 січня 2004 р. Практика застосування його положень виявила низку теоретичних та практичних проблем, труднощі у тлумаченні багатьох норм. У пропонованому коментарі аналізуються норми Сімейного кодексу, інших актів законодавства України, міжнародно-правових актів. У ньому широко досліджується сучасна судова практика та практика попередніх років, дається порівняльна характеристика норм СК та норм Кодексу про шлюб та сім’ю 1963 р.

Видання розраховане на адвокатів, суддів, працівників прокуратури та правоохоронних органів, нотаріусів, працівників юридичних служб підприємств і установ, на науковців і студентів юридичних вищих навчальних закладів та юридичних факультетів.