Постанови Пленуму Верховного Суду

 3-тє вид., допов. і перероб. Упорядник Вереша Р.В

в цивільному судочинстві.-160 грн

в адміністративному судочинстві -170 грн

в кримінальному судочинстві   -140 грн

 в господарському судочинстві -160 грн

Видавництво:  Київ: Алерта, 2020