Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України

 50

 

ISBN 978­-617-­7020-­29-­4

Авторський колектив: Притика Ю. Д., Василина Н. В.,  Грабовська О. О. та ін.

За редакцією: Притики Ю. Д.

Рік видання: 2014

Кількість сторінок: 233

Формат: А5, 60*84 1/16

Обкладинка: м’яка

Опис

Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України. Практикум : навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів 

Навчальний посібник (практикум) підготовлено відповідно до курсу «Судова практика розгляду та вирішення окремих категорій цивільних справ». Він охоплює короткий зміст тем, теоретичні питання для самоконтролю, тестові та практичні завдання, що дозволять удосконалити знання про розгляд і вирішення цивільних справ судом у порядку позовного, наказного й окремого проваджень.

Для студентів, магістрів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів і вузів.

 

Зміст