Протидія контрабанді в Україні: оперативно­-розшуковий аспект

 120

 

ISBN 978­-617-­7020-­59-­1

Авторський колектив: Хараберюш О. І.

Рік видання: 2015

Кількість сторінок: 416

Формат: А5, 60*84 1/16

Обкладинка: м’яка

Категорія:

Опис

Протидія контрабанді в Україні: оперативно-­розшуковий аспект

У монографії здійснено комплексний аналіз системи оперативно­розшукового забезпечення протидії контрабанді, організаційно­правових та тактичних засад його формування та реалізації. Подано загальну характеристику контрабанди з позиції оперативно­розшукового забезпечення протидії цьому злочину, поняття оперативно­розшукового забезпечення. Визначено рівень реального співвідношення і взаємозв’язку оперативно­розшукової діяльності й кримінального процесу у протидії контрабанді. Запропоновано шляхи удосконалення оперативно­розшукового забезпечення протидії контрабанді.

Монографія може стати у пригоді науковцям, які займаються проблемами протидії контрабанді, захисту конституційних прав і свобод людини й громадянина, та працівникам практичних підрозділів правоохоронних органів, а також слухачам та курсантам навчальних закладів правоохоронних органів.

 

Зміст