Публічне майно як засіб здійснення повноважень поліції

 180

 

ISBN 978-­617-­7020-­90-­4

Авторський колектив: Бевзенко В.М., Паламарчук І.В.

За редакцією: В.М. Бевзенка

Рік видання: 2018

Кількість сторінок: 182

Формат: А5, 60*84 1/16

Обкладинка: тверда

Категорія:

Опис

Публічне майно як засіб здійснення повноважень поліції

У монографії визначено особливості правового регулювання використання і застосування поліцією та поліцейськими безпосередньо публічного майна як засобів з метою виконання покладених на них повноважень. Наведено основні характеристики публічного майна, його поняття, ознаки, критерії класифікації та види, що містяться в юридичній літературі, а також пропозиції щодо їх удосконалення. Досліджено адміністративно­правовий статус Національної поліції України та поліцейського безпосередньо порівняно зі статусом ліквідованої міліції та її працівників, а також сформульовано зміст та особливості відповідальності поліції за використання публічного майна.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів­практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблематикою правового регулювання відносин з використання публічного майна.

 

Зміст