Статистика

 360

ISBN 978-617-566-579-4

Автор: В. К. Горкавий

Видавництво: Алерта

Рік видання: 2020

Кількість сторінок: 644

Формат: А5, 60*84 1/16

Обкладинка: тверда

Опис

Статистика: Підручник. Третє вид., переробл. і доповн.

Висвітлено предмет і метод статистики, організацію статистичного спостереження, а також застосування статистичних групувань, абсолютних, відносних і середніх величин, показників варіації, рядів динаміки, індексів, вибіркового і кореляційного аналізу при вивченні стану та розвитку соціально-економічних явищ. Розглянуто статистичні показники і методи аналізу чисельності та складу населення, наявності земельних, трудових і матеріальних ресурсів, продукції та ефективності виробництва. Висвітлено методологічні основи соціально-економічної статистики, макроекономічні показники продукції, показники статистики кон’юнктури ринку та рівня життя населення.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів і науковців вищих навчальних закладів.

Зміст