Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях

 450

ISBN 978-617-566-468-1

Авторський колектив: А.М. Балашов, Г.Є. Мошек, В.В. Молдован, Д.І. Полутов, А.С. Соломко, Н.В. Ткаченко

Видавництво: Алерта

Рік видання: 2018

Кількість сторінок: 620

Формат: А4, 70*100 1/16

Палітурка: тверда

Опис

Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Навчальний посібник

У навчальному посібнику у формі запитань і відповідей узагальнено і систематизовано практичний досвід та сучасні підходи до управління організаціями провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців, детально і в логічній послідовності розглянуті основні програмні питання економічних дисциплін «Основи менеджменту», «Менеджмент організації», які викладаються у вищих навчальних закладах.
Особливістю навчального посібника є те, що в ньому надаються основні поняття сучасного менеджменту, а рисунки, таблиці, схеми наочно ілюструють підходи до менеджменту та його еволюцію, закони, закономірності, принципи, функції та методи управління, процес управління організаціями, технологію прийняття управлінських рішень, управління інноваційними процесами, виробничими ризиками, конфліктами, змінами в організаціях та підходи до вибору критеріїв оцінки ефективності менеджменту.
До кожного розділу посібника надано перелік основних професійних компетенцій, які має отримати майбутній фахівець та завдання у формі творчих задач, кейсів і тестів для самостійного контролю отриманих знань.
Розрахований на студентів, магістрів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів всіх форм навчання. Посібник буде також корисним для керівників і спеціалістів організацій всіх форм власності.