Трудове право України

 240

Авторський колектив: Іванов Ю. Ф., Іванова М. В.

2-ге вид. доповн. і переробл.

Видавництво: Алерта

Рік видання: 2020

Кількість сторінок: 442 

Опис

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Трудове право України». У посібнику окреслені основні положення трудового права, актуальні питання застосування законодавства про працю.

Розраховано на студентів, курсантів, магістрів, аспірантів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», а також юристів, працівників відділів кадрів, профспілкових працівників та усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання трудових відносин.