Цивільне право України. Том 2

 290

ISBN 978-617-566-524-4

Авторський колектив: Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова

Видавництво: Алерта

Рік видання: 2019

Кількість сторінок: 346

Формат: А5, 60*84 1/16

Палітурка: тверда

Опис

Цивільне право України. Том 2. Навч. посіб. у 2-х томах. 2-ге вид. доповн. і переробл.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Цивільне право України». У ньому висвітлюється суть основних інститутів Загальної та Особливої частин цивільного права, значну увагу приділено інститутам права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов’язального права (договірним та недоговірним зобов’язанням), спадкового права. У посібнику окреслені основні питання, які в повній мірі забезпечують вивчення загальних засад цивільного права, а також особливостей правового регулювання та застосування норм права у різних сферах приватноправових відносин. Структура викладення матеріалу дозволяє в стислі строки опанувати курс цивільного права, отримати цілісні уявлення про особливості правильного тлумачення та застосування цивільно-правових норм, систематизувати отримані знання, підготуватись до іспиту.

Зміст