Цивільний процес України

 280

ISBN 978­-617-­7020-­92­-8

Авторський колектив: Ізарова І. О., Ханик­-Посполітак Р. Ю.

Рік видання: 2019

Кількість сторінок: 274

Формат: А4, 70*100 1/16

Обкладинка: м’яка

Опис

Цивільний процес України. Навчальний посібник. 3-є видання

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням сучасних викликів реформування вищої освіти в нашій державі. За своїм змістом курс відображає новий підхід практичного спрямування у викладанні основних інститутів цивільного процесуального права, що дозволить студентам-бакалаврам опанувати теорію цієї дисципліни, а також набути навичок і умінь застосування її на практиці.

Доктрина цивільного процесуального права України висвітлюється в світлі практики Європейського суду з прав людини, з урахуванням змін до Цивільного процесуального кодексу України (станом на 1 вересня 2019 р.), а також змін до Законів України «Про судоустрій та статус суддів», «Про виконавче провадження» та ін., а також правових позицій Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. В умовах євроінтеграційних прагнень України, проводиться порівняльний аналіз законодавства ЄС, держав-членів, а також інших джерел сучасної доктрини цивільного процесу.

Для студентів юридичних факультетів закладів вищої освіти.

 

Зміст