Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник

 360

ISBN 978-617-566-551-0

Авторський колектив: Шевчук С. В., Клименко І. В.

Видавництво: Алерта

Рік видання: 2019

Кількість сторінок: 640

Формат: А5, 60*84 1/16

Палітурка: тверда

Опис

Українська мова за професійним спрямуванням. Підручник. 5-те вид., виправ. і доповнен.

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямування)», затвердженої наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі.
Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого.
Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні.

Зміст